Info
Sluiten
  1. Home
  2. Pijltje rechts Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Voor alle huurperiodes geldt: in principe de caravan afhalen tussen 14.00 uur en 17.00 uur en terugbrengen tussen 8.30 uur en 10.00 uur. Indien de caravan te laat terug gebracht wordt, wordt € 150,00 in rekening gebracht. Dit i.v.m. het op tijd kunnen afleveren van de caravan aan de volgende huurder.

De huurprijzen zijn inclusief 21% btw.

In het hoogseizoen is de minimale huurperiode 2 weken, huur geschiedt telkens per volle week. Buiten het hoogseizoen is de minimale huur 1 week.

Alle caravans zijn All-riks verzekerd, eigen risico maximaal € 450,00 en voor € 35,00 af te kopen naar maximaal € 125,00

De caravan dient op tijd, schadevrij en van binnen schoon ingeleverd te worden. Mocht er schade ontstaan tijdens uw huurperiode dan wordt deze met de borgsom verrekend. Ook hagelschade valt hieronder.

De schoon / vuilwatertank en de toiletcassette dienen te zijn geleegd.

Wij hanteren een waarborgsom van € 450,-. Deze krijgt u gestort op uw rekening, nadat u de caravan op tijd, onbeschadigd en schoon hebt afgeleverd.

Voor een niet schoongemaakte caravan wordt € 100,- borg ingehouden. Wilt u met name denken aan het toilet? Terugbetaling van de waarborgsom, eventueel onder aftrek van kosten, vindt plaats binnen 5 werkdagen na het terugbrengen van de caravan.

U dient zorg te dragen voor een afgesloten disselkoppeling, middels bijgeleverd slot, i.v.m. diefstal.

De helft van het huurbedrag dient direct na het ontvangen van de bevestigingsbrief na boeking overgemaakt te worden. Het restant huurbedrag en de borgsom dienen uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

De huurder dient na ontvangst en ondertekening het boekingsformulier binnen een week te retourneren, anders kan de boeking niet gegarandeerd worden.

Huurder kan tot 8 weken voor vertrek annuleren tegen een vergoeding gelijk aan de aanbetaling. Bij annulering binnen 8 weken voor vertrek is de huurder de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd. Ter dekking van dit risico kan de huurder een annuleringsverzekering bij een willekeurige verzekeraar afsluiten. De huurder is gehouden binnen 2 weken na annulering de huurvergoeding te betalen onder aftrek van de reeds vooruit betaalde bedragen.

Het is verboden in de caravan te roken, en het houden van huisdieren in de caravan is niet toegestaan. Honden zijn alleen toegestaan in de voortent, niet in de caravan.

Voor niet genoten huurdagen zal geen restitutie worden verleend.